Koordinátor BOPZ na stavenisku

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1, nariadenie vlády 396/2006 Z.z., ktorým môže byť autorizovaný bezpečnostný technik.

 Naša spoločnosť Vám zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku a to najmä v rozsahu:

 • vypracovanie plánu BOZP pre stavenisko
 • pravidelné obhliadky staveniska, kontrolu dodržiavania organizácie práce, pracovných postupov
 • vypracovanie písomného dokumentu aj s fotodokumentáciou o prípadných zistených nedostatkoch
 • nepretržité vyhodnocovanie rizík a ohrození, ktoré by mohli vzniknúť pri napredovaní stavby
 • konzultácie a navrhovanie riešení týkajúcich sa BOZP na stavenisku, prípadné doplnenie plánu BOZP

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas