ÚVOD

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende
 • BOZP a protipožiarne školenie
  SLUŽBY PRE BEZPEČNOSŤ VAŠEJ FIRMY
  BOZP a protipožiarne školenie, BOZP poradenstvo, civilná ochrana, právne poradenstvo v oblasti pracovných úrazoch, dodávka a revízia hasiacích prístrojov. S nami si zabezpečíte splnenie zákonnej povinnosti, čím si znížite riziko vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, prípadne vznik požiaru, zvýšite produktivitu práce a zlepšíte ekonomické výsledky.
 • BOZP a protipožiarne školenie
  SLUŽBY PRE BEZPEČNOSŤ VAŠEJ FIRMY
  BOZP a protipožiarne školenie, BOZP poradenstvo, civilná ochrana, právne poradenstvo v oblasti pracovných úrazoch, dodávka a revízia hasiacích prístrojov. S nami si zabezpečíte splnenie zákonnej povinnosti, čím si znížite riziko vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, prípadne vznik požiaru, zvýšite produktivitu práce a zlepšíte ekonomické výsledky.
 • BOZP a protipožiarne školenie
  SLUŽBY PRE BEZPEČNOSŤ VAŠEJ FIRMY
  BOZP a protipožiarne školenie, BOZP poradenstvo, civilná ochrana, právne poradenstvo v oblasti pracovných úrazoch, dodávka a revízia hasiacích prístrojov. S nami si zabezpečíte splnenie zákonnej povinnosti, čím si znížite riziko vzniku pracovného úrazu, choroby z povolania, prípadne vznik požiaru, zvýšite produktivitu práce a zlepšíte ekonomické výsledky.

bozpKaždý zamestnávateľ je jedinečný a preto je potrebné BOZP nastaviť presne na mieru. Rôzne profesie u rôznych zamestnávateľov si vyžadujú rôzne opatrenia. Dôležitými dokumentmi pre zamestnávateľa, o ktoré sa opiera aj inšpektorát práce pri kontrole, sú vnútropodnikové smernice.

bozpKaždý zamestnávateľ je povinný vypracovať, viesť a uchovávať dokumentáciu, v ktorej sú upravené podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokumentáciu vypracúva osoba s odbornou spôsobilosťou, ktorou je bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Ochrana pred požiarmi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Pracovná zdravotná služba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Koordinátor BOPZ na stavenisku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Projekty požiarnej bezpečnosti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Služby - hasiace prístroje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Hydranty a príslušenstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Kontrola požiarnej nádrže

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Kontrola požiarnych uzáverov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Civilná ochrana

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Odpadové hospodárstvo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Kontrola požitia alkoholu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Plynové kotle, tlakové nádoby

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Poradenstvo BOZP, OPP, Prac. právo

galéria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Galéria

created by: Marek Sarvas