Kontrola požiarnej nádrže

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Požiarna nádrž slúži na stálu zásobu vody, ktorá je súčasťou zariadenia na zásobovanie vodou na hasenie požiarov. Zriaďuje vtedy, keď je výdatnosť využiteľného zdroja vody menšia ako určená potreba vody na hasenie požiarov.

Kontrola požiarnej nádrže sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. O kontrole sa vyhotovuje záznam.

Kontroluje sa:

 • či bola nádrž zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby
 • funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí
 • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov
 • voľný prístup k požiarnej nádrži
 • prevádzkové parametre odberného miesta
 • označovanie požiarnej nádrže
 • pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva
 • množstvo vody v nádrži
 • nepriepustnosť nádrže

 

 Kontrola požiarnej nádrže

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas