Dodávka, montáž, kontrola a oprava hasiacich prístrojov

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg, ktorý slúži na uhasenie požiaru v počiatočnej fáze. Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly je upravené Vyhláškou 719/2002 Z.z.. Naša spoločnosť Vám zabezpečí dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis, ako aj kontrolu hasiacich prístrojov odborne spôsobilými osobami.

Je dôležité, aby ste mali na vašej prevádzke vhodný hasiaci prístroj, ktorý v prípade požiaru dokáže účinne požiar aj uhasiť. Ak aj hasiaci prístroj pri použití nevyprázdnite celý, je potrebné ho doplniť.

Rozdelenie hasiacich prístrojov podľa druhu hasiacej látky:

 • práškový
 • CO2
 • vodný
 • penový
 • halónový

Rozdelenie hasiacich prístroj podľa spôsobu transportu:

 • prenosné hasiace prístroje
 • pojazdné hasiace prístroje

 Umiestnenie a označenie prenosného hasiaceho prístroja

Stanovište prenosného hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné. Hasiaci prístroj sa spravidla umiestňuje na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou. Vzdialenosť medzi jednotlivými stanovišťami hasiacich prístrojov by nemala byť väčšia ako 30 m. Stanovište musí byť chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia. Označuje sa značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj

Kontrola hasiaceho prístroja

Kontrola hasiaceho prístroja (revízia) sa vykonáva v pravidelných lehotách, ktorá závisí od podmienok, ktoré určil výrobca alebo od prostredia v ktorom sa hasiaci prístroj nachádza. Vlastník hasiaceho prístroja môže určiť aj kratšiu lehotu na kontrolu, ako je stanovená výrobcom alebo vyhláškou.

Obsah kontroly hasiaceho prístroja

 • optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby
 • kontrolu kompletnosti
 • meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri
 • kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice
 • kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice
 • kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii
 • kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku
 • umiestnenie plomby
 • pripevnenie štítku o vykonaní kontroly

 O kontrole hasiaceho prístroja sa vystaví Potvrdenie o vykonaný kontroly hasiaceho prístroja.

Oprava hasiaceho prístroja (tlaková skúška)

Tlaková skúška sa vykonáva:

 • každých 5 rokov (každé 3 roky pre vodné a penové hasiace prístroje)
 • v prípade poklesu tlaku
 • v prípade použitia alebo poškodenia

Obsah opravy a plnenia

 • a) uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja
 • demontáž súčastí hasiaceho prístroja
 • vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja
 • vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja
 • vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja
 • vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky
 • vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky
 • vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky
 • vyčistenie prúdnice
 • naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou
 • umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho

 

Dodávka, montáž, kontrola a oprava hasiacich prístrojov

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas