Pracovná zdravotná služba

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Naša spoločnosť vykonáva túto činnosť na základe oprávnenia - číslo v evidencii ÚVZ SR: OPPL/5030/2019, poradové číslo 340.

Náplň pracovnej zdravotnej služby je najmä:

 • hodnotenie zdravotných rizík, faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie  expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia aj ich možné kombinované účinky na zdravie
 • na základe zistených expozícií vypracovanie posudok o riziku pre zamestnávateľa, v ktorom sú navrhnuté opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie rizika
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do jednotlivých kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • dohľad nad pracovným prostredím
 • školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách
 • zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu
 • zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci
 • pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím

 

Pracovná zdravotná služba

 

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas