Dodávka, montáž, kontrola oprava hydrantov

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

BOZP | Bezpečnosť a zdravie | Poradenstvo

skende

rehabilitačné pomôcky na sedenie

Hydrant je hadicové zariadenie, ktoré slúži na dostatočnú dodávku vody v prípade požiaru. Povinnosťou vlastníka stavby, v ktorej sa hydrant nachádza je zabezpečenie jeho akcieschopnosti pravidelnými kontrolami v rozsahu 1 x za 12 mesiacov v zmysle Vyhlášky 699/2004 Z.z., pokiaľ výrobca neurčil kratšiu lehotu. Naša spoločnosť Vám zabezpečí kontrolu hydrantu a v prípade potreby aj výmenu poškodených, či nefunkčných častí.

Rozdelenie hydrantov (hadicové zariadenie)

 • hadicový navijak s tvarovostálou hadicou
     a) hadicový navijak s ručným ovládaním
     b) hadicový navijak s automatickým ovládaním
 • nástenný hydrant s plochou hadicou
 • podzemný hydrant - nachádza sa pod úrovňou zeme. Hydrant sa otvára pomocou hydrantového kľúča a napája sa naň nástavec na podzemné hydranty.
  podzemný hydrant musí byť označený stĺpikom
 • nadzemný hydrant - je dostupný z voľného povrchu zeme, má tvar vyčnievajúceho potrubia. Zväčša je namaľovaný červenou farbou.

 

Dodávka, montáž, kontrola oprava hydrantov

 

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

Vyplňte prosím polia formuláru podľa potreby. Polia označené hviezdičkou sú povinné.
Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
Priložte súbory (nepovinné)
Limit veľkosti každého súboru je 10.0 MB
  captcha
  Reload

  created by: Marek Sarvas